Retorika

The Museum of Egos

So here I am. Silently drowned under the wrath of rain. Trying to manifest every ripple of courage to go against the rage of waters. Looking for a piece of soil where I can stand triumphantly, warm and dry. So here I am. Hiding under the roof of fate. Summoning every spark of reason to […]

Nakaupo Ka Man Sa Trono, Suot Ko Naman Ang Korona

Maluhod ka ngayon at hagkana ng aking paa. Sino ngayon ang iginagalang? Tumayo ka ngayon at pantayan ang aking tindig. Sino ngayon ang nakatataas? Lumakad ka ng limang hakbang. Sino sa atin ang kanilang tinatanaw? Kinain ka na ng yabang mo at ngayi’y isinusuka mo na ang pagpapahiyang ginawa mo sa akin. Ang paratang mong […]