Leave a comment

Ang Bata ay Pag-ibig

Retorika

writing workshop

exercise 1: Deskriptivo

ANG BATA AY SALAMIN NG PAG-IBIG

     Ang bata ang sumasalamin sa kinikilala kong pag-ibig. Batang may laya, saya, at murang malay. Tangkain mong panoorin ang mga naglalarong bata. Mamumutawi mo ang ligayang pumapanaig sa tugatog ng kanilang buhay. Hindi mapapantayan ang kanilang halakhak. Hindi pagdududahan ang ngiting nakapinta sa kanilang mukha. Subalit sa unang patikim ng buhay, dadaanan ang mga taon at papasok din ang pait at sakit. Kagaya ng pag-ibig na pagkatapos ng ilang saglit ng tuwa ay susunod ang mga sandaling luluha ka rin. Pansinin mo ang paglalaro ng bata. Naghahabulan man sa bukid o gumugulong sa putik. Taglay nila biyaya ng pagiging malaya. Walang bahid ng pagiging bihag ng kahit anong bagay at walang pwersang gumagawa ng hangganan sa kanyang ginagawa. Ngunit sa pagtiklop ng panahon ay paparada sa buhay niya ang mga bagay na pipigil sa kanya at maglalagay sa kanya sa hindi nakikitang tanikala. Tulad din ng pag-big na pupukaw sa iyo at ihahantong ka sa iyong pagkakahabilin sa puso ng iba bilang kabiyak niya. Silipin mo ang mga mukha ng bata. Mura pa at walang bahid ng panlilinlang. Subok nang mapagkakatiwalaan ang bata. Hindi nagsisinungaling, hindi nagbabanta ng panganib. Subalit hindi natin maitatanggi na matututo at lalawak ang karanasan ng bata sa oras na balutin na siya ng pagtanda. Gaya ng pag-ibig, na kung sa una ay buong puso mong inaalay ang iyong damdamin, darating ang ilang pagkakataon na matatakot at magdududa ka nang magmahal muli sa kasunod. Ang bata ay binabahayan ng maraming bagay lalo pa’t sa mga pagkakataon ng pagsisilula, pagsibol at pagwawakas. Ang pag-ibig ay hindi lamang isang payak na emosyon; ito ay salamin ng buhay. Buhay ng isang batang nagtatampisaw sa parang ng laya, saya at murang malay.

Advertisements

Lemme Hear You Say Waaah...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: